Ontdek Natuurlijk Groen!

Klompenpad

Natuurlijk Gruun is actief betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe klompenpad ‘Batouwepad’ dat door Stichting Landschapsbeheer Gelderland ontwikkeld wordt.

Ontdek het mooie buitengebied van de gemeente Buren en Neder-Betuwe. Wandelen langs oeverwallen, oude stroombeddingen en dijken in het prachtige buitengebied van de gemeente Buren en Neder-Betuwe. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Een klopmpenpad lopen is voor streekbewoners en recreanten een prachtige manier om te genieten van het landschap in de Betuwe.

Het Batouwepad zal 16 km lang zijn en zal starten bij Natuurlijk Gruun om de hoek: het Streekhistorisch Murseum Baron Van Brakell en rondom Lienden slingeren langs de mooie Johanneskerk, Romeinse Limes en karakteristieke hoogstamboomgaarden en door een gebied waar de steenuil holle-bomen bewoont.

Op de website van Klompenpaden zult u dit klompenpad in de loop van het jaar 2015 aantreffen.